Ruh Sağlığı Çalışanları İçin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Atölyeleri

Ruh Sağlığı Çalışanları İçin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Atölyeleri

Türk Psikologlar Derneği LGBTİ Çalışmaları Birimi’nin ruh sağlığı alanında çalışanlar için cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili başvurularda verebilecekleri hizmetlere yönelik eğitim çalışmaları 2018 yılında da devam etmektedir. 4 ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgiler ve program aşağıda verilmiştir.

 ATÖLYELERLE İLGİLİ  BİLGİLER 

Kimler katılabilir? 
Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikiyatri Hemşiresi.
Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlık öğrencileri; Psikiyatri Hemşireliği, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet alanlarında yüksek lisans ve/ya doktora yapan öğrenciler.
2. sınıfı tamamlamış Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet bölümleri lisans öğrencileri.
 
Kontenjan: 25 Kişi
 
Eğitim ücreti: 
Her atölye için
Öğrenci: 70TL
TPD Üyesi: 70 TL
TPD üyesi olmayan çalışanlar: 100 TL.
Katılım Belgesi: Atölyelerin tamamına katılanlara KATILIM BELGESİ verilecektir.
Son başvuru tarihi: 05/02/2018
 
09/02/2018 tarihinde başvuranlara e-mail yoluyla değerlendirme sonucu bildirilecektir. Katılımcılara okuma/izleme listesi iletilecektir.
 
Toplam eğitim süresi: 28 saat
 
Kayıt için: [email protected] adresine niyet mektubu ve özgeçmiş (e-mail ve telefon numarası ekleyiniz) yollanması gerekmektedir.
 
Eğitim yeri: Türk Psikologlar Derneği, Fethiye Sokak, Sefa Apt. 5/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA
Telefon:  90 (312) 425 67 65


EĞİTİCİLERLE İLGİLİ BİLGİLER

Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ
Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu ve LGBTİ Çalışmaları Biriminden sorumlu YK üyesi
Öğretim üyesi, Ege Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 
Doç. Dr. Koray BAŞAR
Öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
 
Doç. Dr. Zeynep TÜZÜN
Öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ergen Sağlığı Bilim Dalı
Türk Psikologlar Derneği LGBTİ Çalışmaları Birim üyesi
 
Uzm. Psk. Fatma Mahperi ULUYOL
Öğretim üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Türk Psikologlar Derneği LGBTİ Çalışmaları Birim üyesi
 
Uzm. Psk. Gülden SAYILAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
 
Uzm. Psk. Sinan TETİK
Türk Psikologlar Derneği LGBTİ Çalışmaları Birim üyesi
 
Dr. Özge Yenier Duman
Psikiyatrist, Psikoterapist
 
Umut GÜNER
KaosGL
SHU Gizem YILDIRIM
 

ATÖLYELERLE İLGİLİ PROGRAM

         1.   ATÖLYE (18 Şubat 2018)
09:30-10:00 Açılış ve tanışma
10:00 – 11:00 Sağlık, psikiyatri ve tıbbın ideolojisi, Doç. Dr. Koray BAŞAR
11:00-11:15 Kahve arası
11:15 – 12:30 Toplumsal cinsiyet,  Uzm. Psk. Gülden SAYILAN
12:30-12:45 Kahve arası
12:45-14:00 Cinsellik ve cinsel kimlikle ilgili temel kavramlar, Doç. Dr. Koray BAŞAR
14:00-15:00 Öğle arası
15:00- 16:00 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili önyargı ve stereotipler, Uzm. Psk. Sinan TETİK
16:00-16:15 Kahve arası
16:15- 17:15 Travma ve şiddet, Dr. Özge YENİER DUMAN
17:15-18:00 LGBT Hareketi Tarihi, Umut GÜNER
 
2.   ATÖLYE (25 Şubat 2018)
 
10:00- 11:15 Cinsel yönelim kimliği gelişim süreci, Doç. Dr. Koray BAŞAR
11:15-11:30 Kahve arası
11:30-12:45 Cinsel yönelim kimliği gelişim süreci, Doç. Dr. Koray BAŞAR
12:45-13:00 Kahve arası
13:00-14:00 Olgular üzerinden tartışma I
14:00-15:00 Öğle arası
15:00-15:45 Olgular üzerinden tartışma II
15:45-16:00 Kahve arası
16:00-16:45 Ayrımcılık ve damgalanma-Homofobi ve transfobi, Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ
16:45-17:00 Kahve arası
17:00-18:00 Ayrımcılık ve damgalanma-Homofobi ve transfobi, Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ
             3.   ATÖLYE (25 Mart 2018)
10:00- 11:00 LGBT Ailelerinin Kabul Süreci ve Aile ile Çalışma, Uzm. Psk. Sinan TETİK
11:00- 11:45 LGBT aile ve yakınlarının deneyim paylaşımı, Ankara Gökkuşağı Aile Grubu
11:45-12:00 Kahve arası
12:00 -14:00 Trans kimlik gelişimi ve geçiş süreci, Doç. Dr. Koray BAŞAR
14:00-15:00 Öğle arası
15:00 – 16:00 LGBT kişisel deneyim paylaşımı, KaosGL’den katkılarla
16:00-16:15 Kahve arası
16:15-17:00 Toplumsal cinsiyet rollerine uymayan çocuklarla çalışmak, Doç. Dr. Zeynep TÜZÜN
17:00-17:15 Kahve arası
17:15- 18:00 LGBT bireylerle psikoterapi ilkeleri, Uzm. Psk. Fatma Mahperi ULUYOL
             4.   ATÖLYE (13 Mayıs 2018)
10:00-11:00 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, korunma ve baş etme, Kız Kulesi
11:00-11:15 Kahve arası
11:15-12:00 LGBT’lerde sosyal hizmet uygulamaları, SHU Gizem YILDIRIM