Kanser Psikolojisi Eğitimi – Dr. Zeynep Armay

Kanser Psikolojisi Eğitimi – Dr. Zeynep Armay

2018 Kış-Bahar dönemi için kanser psikolojisi alanında dört bölümden oluşan bir eğitim/çalışma grubu serisi düzenlenecektir. Her bölüm kendi içinde bir bütünlük sağlamakla birlikte, özellikle iki ve üçüncü çalışma gruplarının içeriği açısından birlikte alınmaları önemlidir. Detaylı bilgiler aşağıdadır.

1. MODÜL KANSER PSİKOLOJİSİ

Eğitimci: Zeynep Armay, PhD, Klinik Psikolog, Psikoonkolog

Amaç: Başlangıç düzeyindeki ilk çalışma grubu kanser hastaları ile klinik çalışmada uzmanlaşmak isteyen öğrencileri sağlık psikolojisi, kanserin psikolojik, psikososyal etkileri ve psikoonkoloji ile ilgili olarak bilgilendirmeyi amaçlar. Kanser hastalarıyla çalışmada genel prensipleri tanıtmayı hedefler. Temel ve giriş niteliğinde bir çalışma grubudur.
Sağlığa ve hastalıklara bütüncül bakış açısının geliştirilmesi.
Sağlık psikolojisindeki güncel teorik modellerin öğretilmesi,belirli sağlık sorunları olan kişilerin ve ailelerinin müdahalesinde ve değerlendirilmesinde psikolojik yaklaşımların uygulanması.
Klinik sağlık psikolojisine uygulanabilir teorilerin, müdahalelerin,araştırmaların incelenmesi ve anlaşılması.
En yaygın kronik sağlık sorunları için tıbbi tedavinin ortak unsurlarının,hastalar ve aileleri tarafından yaşanılan psikolojik zorlukların tanımlanması
Klinik sağlık psikolojisinde kullanılan değerlendirme teknikleri hakkında bilgilendirmek
Travma perspektifinden kanser
Kanser hastaları ile çalışmada temel prensipler
Sağlık ekibi, hasta ve hasta ailesi ile iletişim teknikleri

Önkoşul: Psikoloji ,psikolojik danışmalık 3 ve 4. sınıf öğrencileri, psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikoloji yüksek lisans-doktora öğrencileri, kısa özgeçmişleri ile başvuru yapabilirler.


Tarih: 17 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ
Süre: 6 saat (10:00-16:00)
Ücret:580 TL (+KDV)
Eğitim toplam 6 saattir.
Son başvuru tarihi: 14 ŞUBAT 2018


2. MODÜL KANSER HASTALARINDA PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI

Eğitimci: Zeynep Armay,PhD, Klinik Psikolog, Psikoonkolog

Amaç: Kanser hastaları ile klinik çalışma prensipleri, psikoterapi uygulamaları ve etik konularla ilgili bilgilendirmeyi amaçlar.. Farklı bakış açıları, psikoterapi modelleri ve teknikleri ele alınacaktır.

Önkoşul: Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikoloji yüksek lisans-doktora öğrencileri, kısa özgeçmişleri ile başvuru yapabilirler.

Çalışma grubu kanser hastalarında ve hasta yakınlarında psikoterapi uygulamalarının yanı sıra vaka sunumları ve tartışmalarını kapsayacaktır. Kanser hastaları için özel olarak geliştirilmiş, iki psikoterapi modeli tanıtılacak,pratikte yaklaşım seçiminin önemi ve teknikleri işlenecektir. Bu çalışma grubu üçüncü çalışma grubundan önce alınmalıdır.


Tarih: 17 MART 2018 CUMARTESİ
Süre: 6 saat (10:00-16:00)
Ücret: Ücret:580 TL (+KDV)

Eğitim toplam 6 saattir.

Son başvuru tarihi: 14 MART 2018


3. MODÜL KANSER HASTALARI İLE KOGNİTİF TERAPİ VE ANLAM ODAKLI PSİKOTERAPİ

Eğitimci: Zeynep Armay,PhD, Klinik Psikolog, Psikoonkolog

Amaç: Kanser hastaları için özel olarak geliştirilmiş kognitif modelleri,terapi yöntemlerini ve Anlam Odaklı Psikoterapi yaklaşımını tanıtmayı ve işlemeyi hedefleyen çalışma grubu hem kanser hastaları hem de hasta ailesi ile klinik çalışmada terapi tekniklerinin yanısıra klinisyenin kendi duygusal reaksiyonlarını tanıması ve yönetmesini sağlamayı amaçlar.

Kanser hastaları ile çalışmada kognitif model
Kanser hastaları için geliştirilen kogntif terapi modellerinin tanıtılması
Akut Kanser Kognitif Terapi(AC-CT) modeli
AC-CT Tedavi modelinin detaylı işlenmesi (Vaka örnekleri ile)

Anlam Odaklı Psikoterapi
Klinisyenin Duygusal Reaksiyonları
Vaka Örnekleri

Önkoşul: Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikoloji yüksek lisans-doktora öğrencileri, kısa özgeçmişleri ile başvuru yapabilirler.


Tarih: 14 NİSAN 2018 CUMARTESİ

Süre: 6 saat (10:00-16:00)

Ücret:580 TL (+KDV)
Son başvuru tarihi: 11 NİSAN 2018


4. MODÜL KANSER VE YAS

Eğitimci: Zeynep Armay,PhD, Klinik Psikolog, Psikoonkolog

Terminal Dönem Kanser Hastalarıyla Psikoterapötik Çalışma Prensipleri
MBT modeli uygulama ve ornekleri
Terminal Dönem Hastalarla Çalışmada Yas Sorunsalı
Kanser Hastasının Yakınlarıyla Psikoterapötik Çalışmada Yas

Anlam Odaklı Psikoterapinin yas ile kullanımı
Vaka Sunumu/ Tartışması

Önkoşul: Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikoloji yüksek lisans-doktora öğrencileri, kısa özgeçmişleri ile başvuru yapabilirler.


Tarih: 5 MAYIS 2018 CUMARTESİ
Süre: 6 saat (10:00-16:00)
Ücret:580 TL (+KDV)
Son başvuru tarihi: 2 MAYIS 2018


Tüm çalışma grupları için başvuru ve ayrıntılı bilgi:

Başvuru için (212) 230 58 48 numaralı telefondan Dilek Şirin ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim başvurularınız için [email protected] kısa bir özgeçmişinizi yollamanız gereklidir. Eğitim çalışmasını tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Çalışma gruplarının interaktif olabilmesi açısından katılım sınırlı tutulacaktır. Kayıtlar ödeme ile aktifleşecektir.

Dr. Zeynep Armay
Klinik Psikolog/Psikoonkolog


[email protected]

Prof. Orhan Ersek Sokak. Ferah Apt. No: 35 D:2 Nişantaşı

Tel: 0212- 2305848